Ako na novú elektroinštaláciu?

 V prípade ak staviate alebo rekonštruujete dom, byt či akýkoľvek objekt, bez novej elektroinštalácie určite nezaobídete. Čo všetko však so sebou nesie nová elektroinštalácia?


 Mnohým ľuďom utkvela v mysli predstava, že elektroinštalácia je len veľa káblov, zásuviek a modulárnych prístrojov. Opak je však pravdou a elektroinštalácia je veľmi komplexná záležitosť, ktorá obsahuje veľké množstvo návrhov, výpočtov a špecializovaných riešení. 

Ako teda postupovať ak chcete novú elektrickú inštaláciu?
 V prvom rade je dôležité vedieť, že nová elektrická inštalácia musí vždy vychádzať z projektu. Často sa stretávame so situáciami kedy sa inštalácie robia takzvane "od oka". V prípade vzniknutej poistnej udalosti by pri takejto inštalácii určiite došlo k námietkam zo strany poisťovne, ktorá by technickú dokumentáciu preverovala. Vypracovaná projektová dokumentácia je taktiež aj základným bodom pre budúce vykonanie revíznej skúšky inštalácie. 
 Prvým krokom bude teda oslovenie projektanta, s ktorým si preberiete vaše požiadavky a on vypracuje projekt. Týchto projektov je viacej druhov (projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt...), ale o tom sa dočítanie v ďalších článkoch. 
 Následne si nájdete elektroinštalačnú firmu, ktorá sa zaoberá domovými/bytovými inštaláciami. Pracovníci najskôr pripravia otvory pre inštalačné krabice, osadia kryt rozvádzača, naťahajú potrebné káble, poprípade po sebe nahrubo vyspravia vyhotovené drážky. V tomto kroku práca elektrikára na stavbe dočasne končí a prichádzajú na rad stavebné práce. 
 Po vyhotovení omietok je čas na zapojenie inštalácie. Sú inštalované zásuvky, vypínače, rozvádzač, zabezpečovací systém a podobne. Zapájanie je možné vykonávať pred malovaním (čo určite odporúčame), ale aj po malovaní. Teraz sa inštalácia stáva funkčnou.
 Keďže montáž kuchynskej linky, vstavanej skrine, kúpeľňového obkladu zväčša trvá dlhšiu dobu, je potrebné opätovne privolať elektrikára. Ten korektne zapojí dekoračné osvetlenia, spotrebiče a potvrdí záručné listy svojim razítkom. Taktiež sa môže povenovať finálnemu doladeniu funkcionality alarmu či smart inštalácie.
 Na rad prichádza revízia elektroinštalácie. Privolaný revízny technik vykoná kontrolu inštalácie podľa projektovej dokumentácie, skontroluje dokumentáciu pre rozvádzač, spraví všetky potrebné merania. V prípade korektnej inštalácie je vydaná kladná revízna správa. Táto revízna správa je úradný dokument opečiatkovaný gulatým razítkom daného revízneho technika. V budúcnosti sa bude vyžadovať napríklad pri kolaudácii, poistnej udalosti a podobne. 

 Teraz je inštalácia kompletná a je možné ju oficiálne používať. Ak sa vám celý tento proces zdá komplikovaný tak nás neváhajte kontaktovať a my vám celú inštaláciu od projektu po revíziu odovdzáme ako sa vraví "na kľúč"